Inovacija i interaktivni veb dizajn su sada postali jedno. Ako su se na nešto ljudi navikli tokom godina i korišćenja interneta onda je to neprekidno usavršavanje rada sajtova, portala i društvenih mreža.

Mnogi korisnici interneta i raznih platformi zamerali su istima na dosadnosti, jednoličnosti i nedovoljno informacija. Ovo nezadovoljstvo se povećalo za više od 63% u doba korona virusa. Tada su ljudi shvatili suštinu dobre informacije. Večina ljudi je bila prinuđena da kupuje online, da se edukuje online čak i da radi online. Tako da je tada većina primetila sve nedostatke koje se kriju na određenim platformama, sajtovima i online shop-ovima.

Inovacija i interaktivni veb dizajn

Pre par nedelja Google je krenuo da rangira dobro opisanje sajtove i krenuo da vrednuje sajtove koji se trude da unaprede svoje poslovanje. Bitno je znati da je korisničko iskustvo zapravo sastavni deo prodaje, marketinga, opisa i dizajna. Ako posetilac vašeg sajta nema ključne informacije o proizvodu ili usluzi on će otići dalje i tragati za informacijama.

Morate shvatiti da se često radi baš o informacijama, ne radi se o ceni. Cena je propratni deo artikla, usluge ili nekog proizvoda. Osnov ponude mora sadržati iskustvo. Ljudi kupuju potrebu, vi im morate stvoriti tu potrebu.
 
Zašto bi neko kupio kod vas?
 
Dajte mu razlog.

Interakcija i kreacija

Ako je vaš sajt sadržajan, opisuje ono čime se bavite onda ste na korak do uspeha. Ali isto tako vaš sajt mora sadržati i određene kursore, meni, podmeni,… Sve ove stavke zapravo sa slikama i kategorijama čine interaktivni interfejs. Ako na osnovu analize dobijemo podatke ko je vaša ciljna grupa ljudi na osnovu toga ćemo podesiti kursore i boje menija. Nije isto da li su vaši kupci tinejdžeri, žene ili muškarci, ogromna je razlika.

Isto tako kada ste na interentu trudite se da privučete pažnju. Ovde ne snagu stupa kreacija. Kreativnost ume da iz svoje suštine iznedri inovaciju. Kada sve to spojimo dobijate prepoznatljivost. Kada ves ljudi upamte onda dolazi do preporuke. Naravno ne zaboravite uz sve ovo da ponudite kvalitet.